facebook circle color 256twitter circle birdyoutube 256
phoneEpi

Πηγή: Ναυτεμπορική

 

Του Στράτου Στρατηγάκη
Mαθηματικού - ερευνητή
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στη Βουλή ητροπολογία για τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή ενός υποψηφίου είναι οι εξής:
 
1. Πρέπει να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο.
2. Πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον τόσα μόρια όση είναι η βάση της σχολής, όπως διαμορφώθηκε από την επιλογή των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν τον Ιούνιο.
3. Οι θέσεις που δίνονται για τους υποψηφίους του Σεπτεμβρίου είναι καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, αλλά σε ποσοστό 0,5% των θέσεων των εισακτέων σε κάθε τμήμα.
 
Οι θέσεις που δίνονται, δηλαδή, είναι ελάχιστες. Συγκεκριμένα δίνεται μία θέση σε κάθε τμήμα σε 434 τμήματα και δύο θέσεις σε 17 τμήματα. Σύνολο 468 θέσεις. Είναι άγνωστος ο αριθμός των υποψηφίων που θα εξεταστούν το Σεπτέμβριο.
 
Γνωρίζουμε μόνο ότι ο αριθμός των εξετασθέντων στις επαναληπτικές εξετάσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν γύρω στους 600 με 650 το χρόνο. Με μέσο ποσοστό επιτυχίας 70%, που συνήθως έχουμε στις πανελλήνιες, πρέπει να τους αντιστοιχούν 420 θέσεις.
 
Συνεπώς αν ο αριθμός μείνει ίδιος με τα προηγούμενα χρόνια, τότε είναι δίκαιος ο αριθμός των θέσεων που δίνονται στις επαναληπτικές εξετάσεις, που, πρέπει να σημειώσουμε, ότι θα διεξάγονται και για τα ειδικά μαθήματα, αλλά και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.
 
Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των προηγούμενων ετών, τότε η εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές με τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.
 
Όλα ανεκτά μέχρι εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι απαιτείται από τους υποψηφίους των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου να συγκεντρώσουν τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντα στο τμήμα που τους ενδιαφέρει, πράγμα άστοχο, αφού έχουμε εξέταση σε άλλο χρόνο και σε άλλα θέματα, προφανώς διαφορετικής δυσκολίας.
 
Ο μικρός αριθμός των θέσεων που δίνονται για τους υποψηφίους των επαναληπτικών εξετάσεων θα αποτρέψει όσους σκεφτούν να πάνε για Σεπτέμβρη χωρίς να έχουν πραγματικό λόγο, ελπίζοντας σε ευκολότερη εισαγωγή, πράγμα που ψάχνουν αρκετοί.
 
Δεν χρειάζεται η σύνδεση με τις εξετάσεις του Ιουνίου γιατί μπορεί ένας υποψήφιος να συγκεντρώσει περισσότερα μόρια από τη βάση αλλά να έρθει δεύτερος στο συγκεκριμένο τμήμα και με δεδομένη τη μία μόνο θέση σε κάθε τμήμα να μείνει εκτός του τμήματος που επιθυμεί.
 
Είναι πιθανό τότε να έχουμε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας διεκδικώντας την εισαγωγή αφού έπιασε τη βάση των εξετασθέντων του Ιουνίου, καταγγέλλοντας το Υπουργείο για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αν δεν υπήρχε η σύνδεση με τις εξετάσεις του Ιουνίου, που κάνει το ίδιο το Υπουργείο, δεν θα ευσταθούσε η απαίτηση εισαγωγής.
 
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν έχει νόημα να προσπαθήσει ένας υποψήφιος να εισαχθεί το Σεπτέμβριο αν δεν έχει πραγματικό λόγο, ώστε να διαβάσει δυόμιση μήνες επιπλέον γιατί πρόκειται για μία μόνο θέση σε κάθε τμήμα και οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μικρές.
 
Προσοχή, λοιπόν, μην προσπαθήσετε να πάτε για Σεπτέμβριο αν δεν έχετε πολύ σοβαρή, πραγματική αδυναμία εξέτασης τον Ιούνιο.
 
 
 
proforika
Πηγή: ΟΕΦΕ

Τη δυνατότητα προφορικής εξέτασης έχουν υποψήφιοι που λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους.

Η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπόλοιπων υποψηφίων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

Ειδικά ως προς την συνολική διάρκεια εξέτασης των εξεταζομένων προφορικά, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στη συνολική διάρκεια της προφορικής εξέτασης συμπεριλαμβάνεται:

α) ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες, όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά την παρέλευση του οποίου οι υποψήφιοι κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή

β) ο χρόνος αξιολόγησης-βαθμολόγησης που ξεκινά μετά την παρέλευση του τρίωρου χρόνου προετοιμασίας ή όταν κάποιος υποψήφιος (πριν την παρέλευση του τρίωρου) δηλώσει έτοιμος για αξιολόγηση.

Η επιτροπή έχει την δυνατότητα, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης- Βαθμολόγησης του εξεταζομένου διαπιστώσει ότι είναι βάσιμο το αίτημά του για παράταση του χρόνου αξιολόγησης-βαθμολόγησης, να του παρέχει αυτή την παράταση χρόνου για εύλογο διάστημα (έως 30 λεπτά),η οποία συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης-βαθμολόγησης του κάθε εξεταζόμενου και την εκτίμηση της επιτροπής.

Διαδικασία εξέτασης

Όσον αφορά τη διαδικασία της εξέτασης:

  • οι εξεταζόμενοι υποψήφιοι εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι λοιποί εξεταζόμενοι στα εξεταστικά κέντρα, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθούνται από τους επιτηρητές).
  • Μετά τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής των ατομικών στοιχείων, αυτά καλύπτονται από τους επιτηρητές με αδιαφανές αυτοκόλλητο ώστε να καθίσταται ανώνυμο το κάθε τετράδιο.
  • Στο κάθε τετράδιο πριν την έναρξη της εξέτασης επικολλώνται άμεσα δύο (2) αυτοκόλλητα αριθμητήρια στις ειδικές θέσεις της εξωτερικής πλευράς του τετραδίου, με τη λέξη Νέο για τους υποψήφιους του Νέου Συστήματος και Παλαιό για τους υποψήφιους του Παλαιού συστήματος.
  • Τη λέξη Παλαιό ή Νέο (διάκριση μεταξύ Νέου ή Παλαιού συστήματος) που εμφανίζεται στο αυτοκόλλητο αριθμητήριο, ο υποψήφιος θα πρέπει να την αντιγράφει μετά την αναγραφή του «ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» (λίγο πιο πάνω από το πλαίσιο, στο εμπροσθόφυλλο), με επίβλεψη των επιτηρητών και πριν αυτοί επικαλύψουν το αριθμητήριο.
  • Οι τρεις πρώτοι αριθμοί του αυτοκόλλητου αριθμητηρίου αντιστοιχούν στον κωδικό της επιτροπής εξέτασης, ακολουθούν οι επτά αριθμοί που αντιστοιχούν στον κωδικό Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) και ακολουθεί ο αύξων αριθμός τετραδίου κατά ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που έχει αποσταλεί (αρ. πρωτ. Φ252/67090/Α5/20-4-2016).

 

Λήψη θεμάτων

Αμέσως μετά τη λήψη των θεμάτων ο Πρόεδρος της επιτροπής μεριμνά για:

Α) τη διανομή αντιγράφου των θεμάτων σε κάθε εξεταζόμενο, οπότε αρχίζει και ο χρόνος έναρξης της εξέτασης.

Β) Ο επιτηρητής μπορεί να αναγνώσει τα θέματα αν ζητηθεί από τον εξεταζόμενο.

Γ) Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων ισχύουν και για τους υποψηφίους αυτούς από την στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους.

Δ) Την ευθύνη για την τήρηση της τάξης και της ομαλότητας διεξαγωγής της εξέτασης για όσο χρόνο οι εξεταζόμενοι μελετούν τα θέματα και προετοιμάζονται για να παρουσιαστούν στην επιτροπή έχουν οι επιτηρητές.

Χρόνος εξέτασης

Στους εξεταζόμενους παρέχεται ο χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις ώρες, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις στο τετράδιο τους για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν.

Όταν είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο κάθε ένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης.
Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη (οι δύο βαθμολογητές και ο τρίτος αναβαθμολογητής) και δυνητικά, εφόσον ο αριθμός των επιτροπών το επιτρέπει, ο Πρόεδρος ή ο γραμματέας της επιτροπής ή και οι δύο.

Ποιοι παρευρίσκονται

Επίσης στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΔΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, την ενημέρωση των μελών των επιτροπών πριν την παράδοση των θεμάτων για τη φύση των δυσκολιών των μαθητών και όποτε άλλοτε ζητηθεί από την επιτροπή.

Οι εκπαιδευτικοί , ο/η σχολ.σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ο/η προϊστάμενος/μένη ΚΕΔΔΥ δεν μπαίνουν στις αίθουσες αφού δοθούν τα θέματα και σε καμία περίπτωση δεν αναπτύσσουν συζήτηση με τους/τις εξεταζόμενους/νες σχετικά με αυτά και τις απαντήσεις τους. Αν παραστεί ανάγκη οποιασδήποτε εξατομικευμένης βοήθειας (π.χ. να διαβάσει κάποιος ξανά τα θέματα στον εξεταζόμενο), οι επιτηρητές/τριες την παρέχουν σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην αρχική ενημέρωση από τους ειδικούς.

Αν ο/η μαθητής/τρια συνοδεύεται από εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης, αυτός/ή μπορεί να παρίσταται κατά την εξέταση, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία.

Προφορικές ή γραπτές απαντήσεις

Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στα τρία μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο.

Στην περίπτωση που επιθυμεί να απαντήσει γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει αυτή την επιθυμία του στους βαθμολογητές, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής, και το δηλώνει εγγράφως στο γραπτό του δοκίμιο, ώστε οι σχετικές απαντήσεις να αξιολογηθούν γραπτά και όχι προφορικά.

Η γραπτή δήλωση του υποψηφίου υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της επιτροπής.

Διαδικασία βαθμολόγησης

Όταν ολοκληρώσει την εξέτασή του παραδίδει το τετράδιο στον Πρόεδρο ή στον γραμματέα της επιτροπής και αποχωρεί από την αίθουσα και το Εξεταστικό Κέντρο. Ο Πρόεδρος της επιτροπής παραδίδει αμέσως και πριν από την είσοδο άλλου εξεταζόμενου το τετράδιο στον πρώτο βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει το συνολικό βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία που έδωσε στον εξετασθέντα και υπογράφει στις οικείες θέσεις.

Στη συνέχεια παραδίδει το γραπτό στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα, ο οποίος, αφού επικαλύψει με αδιαφανές αυτοκόλλητο τον βαθμό του πρώτου βαθμολογητή, δίνει το γραπτό στον δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τον πρώτο.

Μετά την παράδοση του γραπτού από τον δεύτερο βαθμολογητή, ο πρόεδρος αποκαλύπτει τους βαθμούς του πρώτου και εφόσον στον τελικό βαθμό υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των δώδεκα μονάδων, επικαλύπτει τους βαθμούς και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό παραδίδεται στον τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή) για την προβλεπόμενη αναβαθμολόγηση.

Για τη διαδικασία αναγραφής των επιμέρους βαθμολογιών και του συνολικού βαθμού στον ειδικό χώρο του τετραδίου του εξεταζόμενου ακολουθούνται οι ίδιες οδηγίες που αναφέρονται στην εγκύκλιό μας που αφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ -Ομάδα Β ́ (ανωτέρω 2 σχετική εγκύκλιος).

Σημειώνεται ότι οι εξεταστές κατά την διάρκεια της εξέτασης μπορούν να κρατούν σημειώσεις για να βοηθηθούν στη σωστή αξιολόγηση του εξεταζόμενου, όμως πρέπει με ευθύνη των ίδιων και του Προέδρου της επιτροπής κανένα από τα άλλα δύο μέλη – εξεταστές να μην λαμβάνει γνώση των σημειώσεων αυτών ούτε και του βαθμού που δίνουν τελικά.

Ο κάθε εξεταστής καταστρέφει με ευθύνη του τις σημειώσεις που τυχόν κράτησε αμέσως μόλις ολοκληρώσει την αξιολόγησή του.

Δε δίνονται πληροφορίες για τη βαθμολογία σε εξεταζόμενους και τρίτους

Απαγορεύεται επίσης κατηγορηματικά να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία με ευθύ ή έμμεσο τρόπο στον εξεταζόμενο ή σε οποιονδήποτε τρίτο σχετικά με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία του εξεταζόμενου.

Σε ποιους απαγορεύεται η είσοδος

Αυτονόητο είναι επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός των επιτηρητών, των μελών της επιτροπής εξέτασης, του ιατρού και του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή του Προϊσταμένου του οικείου ΚΕΔΔΥ ή του εκπαιδευτικού Δ.Ε. ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΔΥ που μπορεί να παρίσταται στην Επιτροπή για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Γενικές επισημάνσεις

Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους.

Η αξιολόγηση με προφορικές δοκιμασίες στα Κέντρα Εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνιστά μια διαφοροποιημένη προσέγγιση που απορρέει από τις διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί προκειμένου να υποστηρίξουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πρόκειται για μαθητές ικανούς/ές να παρακολουθήσουν το πλήρες Αναλυτικό Πρόγραμμα της τάξης τους και εμποδίζονται από δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου, του γραπτού λόγου και στην απόδοση των γνώσεών τους με τους κοινούς τρόπους εξέτασης.

Η προφορική διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες δίνει την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να αποδώσουν σύμφωνα με τις γνώσεις τους και την προσπάθειά τους.

Εξέταση μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Α) Όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ( Δ.Α.Φ.) προτείνονται τα εξής:

Κατά την τρίωρη αξιολόγηση των μαθητών/τριών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος επιτρέπονται οι ρουτίνες που επιθυμούν και δεν παραβιάζουν τους γενικούς κανονισμούς (π.χ. ένα συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω στο θρανίο ή μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με το φωτισμό κλπ).

Επίσης φροντίζουμε για την αποφυγή ερεθισμάτων που παρενοχλούν τους μαθητές με Δ.Α.Φ. να συγκεντρωθούν και αφορούν την ιδιαίτερη λειτουργικότητά τους ως προς τις αισθήσεις τους (θόρυβοι ή συζητήσεις στο φόντο της αίθουσας, αποφυγή βλεμματικής επαφής, μεταβολές του φωτισμού κλπ).

Κατά την αξιολόγηση- βαθμολόγηση οι μαθητές/τριες με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος έχουν ανάγκη από πολύ συγκεκριμένες και προβλέψιμες διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στη μέγιστη απόδοσή τους (π.χ. μπορεί να ζητήσουν να σταθούν όρθιοι/ες ή να καθίσουν πιο πλάγια, μπορεί να αποδιοργανώνονται από το επίμονο βλέμμα, μπορεί να χρειάζονται να συμβουλεύονται το γραπτό τους).

Οι ερωτήσεις που απευθύνονται από τον/τη βαθμολογητή/τρια χρειάζεται να είναι σύντομες και συγκεκριμένες, να δίνονται κατά μικρότερες περιόδους και να αποφεύγονται οι γενικού τύπου ερωτήσεις-παρατηρήσεις. Χρειάζεται να απευθύνονται παραινετικές ερωτήσεις, σε κάθε φάση της αξιολόγησης-βαθμολόγησης και να μεσολαβεί μικρός χρόνος αναμονής ή σιωπής προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να απαντήσει.

Οι μαθητές/τριες με Δ.Α.Φ. που συνοδεύονται από Εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ.) δικαιούνται να συνοδεύονται από τον/τη συγκεκριμένο/η εκπαιδευτικό και στην αξιολόγηση-βαθμολόγηση, ώστε να επιτυγχάνουν την εξοικείωση που χρειάζονται. Οι εκπαιδευτικοί Π.Σ. δεν παρεμβαίνουν, δεν εξηγούν, δεν βοηθούν τον/την εξεταζόμενο/η αλλά μπορούν να υποστηρίζουν τον/τη μαθητή/τρια με τις μη λεκτικές παραινέσεις και τους οπτικούς δείκτες που έχουν καθιερώσει μεταξύ τους προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεργασία.

Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Β) Όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ε.μ.δ.) προτείνονται τα εξής:

Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία) αντιμετωπίζουν κυρίως δυσκολίες στη διαχείριση του γραπτού λόγου και στην αυθόρμητη παραγωγή γραπτού και ρέοντος λόγου (π.χ. δυσκολίες στην ανάγνωση μεγάλων κειμένων, ασυνέπειες ως προς την ορθή γραφή και τη σύνταξη αγνόηση των συμβόλων τονισμού και στίξης, κλπ). Για τον λόγο αυτό άλλωστε αξιολογούνται με προφορικές δοκιμασίες. ́

Εχουν βέβαια το δικαίωμα κατά το στάδιο της προετοιμασίας του θέματος να χρησιμοποιούν πρόχειρο, όπου θα καταγράφουν τις σκέψεις τους και στη συνέχεια να αναπτύσσουν προφορικά τις απαντήσεις τους. Επίσης δικαιούνται στην περίπτωση που επιθυμούν να απαντήσουν γραπτά σε κάποια ερωτήματα, αυτά να αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση.

Συχνά συνεμφανίζουν δυσκολίες στην Συγκέντρωση και στην Επικέντρωση Προσοχής και απορροφούνται από τους θορύβους του «φόντου» (συζητήσεις στον διάδρομο, θορυβώδης κινητικότητα κλπ). Οι επιτηρητές προτείνεται να βοηθούν τους μαθητές/τριες με παραινέσεις ως προς τη συγκέντρωση και ως προς την τήρηση του χρόνου και να εξασφαλίζουν την αδιατάρακτη ροή της διαδικασίας.

Αξιολόγηση μαθημάτων θετικών επιστημών

Κατά την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των μαθημάτων των θετικών επιστημών καταβάλλεται προσπάθεια να αξιολογηθούν οι γνώσεις, η ανάπτυξη σκεπτικού και στρατηγικής επίλυσης των προβλημάτων πέραν των υπολογιστικών καιδιαχειριστικών δυσκολιών (π.χ. αναριθμητισμό) που άλλωστε συνιστούν μέρος των δυσκολιών των μαθητών με ε.μ.δ. Οι μαθητές/τριες που αντιμετωπίζουν ε.μ.δ. του τύπου δυσαριθμησίας, αστοχούν πολλές φορές στη χρήση των συμβόλων και των προσήμων.

Προκειμένου να μην καταναλώσουν όλο τον χρόνο τους στη λάθος κατεύθυνση μπορεί να υποδειχθεί με μια γενική παραίνεση να προσέξουν τα σύμβολα και τα πρόσημα.

Γραφική παράσταση- σχεδίαση

Αν στην απάντηση κάποιου θέματος απαιτείται γραφική παράσταση και ο υποψήφιος αδυνατεί να γράψει, ο εξεταστής μπορεί να σχεδιάσει τη γραφική παράσταση καθ ́ υπόδειξη του εξεταζόμενου. Όταν ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε θέματα όπως είναι η Ιστορία, η Βιολογία κ.λ.π., εφόσον ο εξεταστής διαπιστώνει ότι ο εξεταζόμενος αδυνατεί να αποδώσει το εξεταζόμενο αντικείμενο με συνεχή λόγο, μπορεί να τον εξετάσει με την υποβολή ερωτήσεων, οι οποίες θα τον διευκολύνουν στην διατύπωση των γνώσεων αλλά δεν θα πρέπει να είναι τέτοιας μορφής που θα υποδεικνύουν την απάντηση.

Αν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των θεμάτων ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο εξεταζόμενος ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος, τότε ο επιτηρητής ή ο εξεταστής αντίστοιχα θα μπορούσε να επαναλάβει άλλη μία φορά την ανάγνωση κάποιου θέματος.

Κατά την αξιολόγηση-βαθμολόγηση προτείνεται οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται ιδιαιτέρως τις σημειώσεις στο πρόχειρό τους.

Ορθογραφικά λάθη, δυσλεξία, δυσορθογραφια

Στην περίπτωση των υποψηφίων με δυσλεξία ή δυσορθογραφία και εκτός από την περίπτωση των ασκήσεων γραμματικής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη.

Δεν επιτρέπεται οι εξεταστές να συμπεριφέρονται απαξιωτικά

Επισημαίνεται ότι η ιδιαίτερη μεταχείριση των εξεταζόμενων δε συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση , αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της πάθησής τους αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με το γραπτό λόγο. Είναι αυτονόητο ότι, όλοι οι συμμετέχοντες στην επιτροπή εξέτασης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρονται περιφρονητικά ή απαξιωτικά έναντι των εξεταζόμενων.

 

 

  exoteriko
 
Του Στράτου Στρατηγάκη
Mαθηματικού - ερευνητή
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Να σπουδάσω στην Αγγλία ή στις ΗΠΑ που έχουν τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου; Πολλοί μαθητές και γονείς ρωτούν αν είναι προτιμότερο να σπουδάσουν εκεί, ώστε μετά να βρουν εργασία στη χώρα των σπουδών τους και να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους, αφού πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον. 

Μάλιστα έχουν αρχίσει να γίνονται ξανά μόδα οι σπουδές στο εξωτερικό. Πολλοί μάλιστα είναι έτοιμοι να χρεωθούν για να σπουδάσουν στην Αγγλία για παράδειγμα. Στο ερώτημα θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μία απάντηση.

Στις διεθνείς κατατάξεις των πανεπιστημίων τα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Αγγλίας καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις Υπάρχουν, λοιπόν, εξαιρετικής ποιότητας πανεπιστήμια σ’ αυτές τις δύο χώρες, αλλά και σε άλλες. Το ζήτημα, όμως, είναι ότι, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή δεν μπορούμε να γενικεύσουμε.

Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής καλά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Γιατί το σωστό ερώτημα δεν είναι σε ποια χώρα αλλά σε ποιο πανεπιστήμιο.

 

 

Στον πίνακα βλέπουμε τον αριθμό των πανεπιστημίων και κολεγίων που υπάρχουν σε κάθε χώρα, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.4icu.org, όπου αναφέρεται αριθμός ιδρυμάτων κοντινός στην πραγματικότητα, που περιλαμβάνει μερικά κολέγια και τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και τη Ναυτικών Δοκίμων. Βλέπουμε ακόμη τον αριθμό των ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο top­500 της αξιολόγησης της Σαγκάης, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται.

Στην τελευταία στήλη υπάρχει το ποσοστό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε χώρας που βρίσκεται στο top­500 της αξιολόγησης. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο δύο ΑΕΙ στη λίστα με τα 500 καλύτερα. Πρόκειται για τα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αν πιστέψουμε τις κατατάξεις, γιατί πολλοί τις αμφισβητούν, αυτά είναι καλύτερα από τουλάχιστον 1564 Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και κολέγια. 

Πρόκειται για τα Πανεπιστήμια και Κολέγια των ΗΠΑ που δεν βρίσκονται μέσα στα καλύτερα 500. Το ίδιο ισχύει και για 103 Πανεπιστήμια και Κολέγια του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεπώς δεν έχει νόημα να συζητάμε για σπουδές στη μία ή στην άλλη χώρα, αλλά μόνο για σπουδές σε συγκεκριμένο πανεπιστήμιο της μίας ή της άλλης χώρας. Μόνο σε αυτή τη βάση έχει νόημα η σύγκριση. Αν, λοιπόν, έχετε τη δυνατότητα να σπουδάσετε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ή σε ένα από τα 1564 Αμερικάνικα Πανεπιστήμια ή τα 103 Βρετανικά, μάλλον πρέπει να προτιμήσετε το Αριστοτέλειο. Προσέξτε, λοιπόν, πριν αποφασίσετε να χρεωθείτε, γιατί το χρέος μπορεί να έχει ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, αλλά είναι και παραμένει χρέος, αν έχει νόημα να το κάνετε. Μπορείτε, ακόμη, να βρείτε χώρες με πολύ φθηνότερα δίδακτρα και αγγλόφωνα προγράμματα, όπως η Ολλανδία, για παράδειγμα ή πανεπιστήμια χωρίς καθόλου δίδακτρα, όπως η Γερμανία. Υπάρχει ακόμη η Ιταλία με πολύ λογικά δίδακτρα και η Γαλλία με πολύ μικρό κόστος.

Οι κατατάξεις των Πανεπιστημίων έχουν πολλά μειονεκτήματα, δέχονται πολλές αμφισβητήσεις και χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές για να υποτιμηθούν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Η αλήθεια είναι ότι μία καλή θέση σε μία κατάταξη φέρνει πελάτες σε πανεπιστήμια που έχουν ακριβά δίδακτρα και μια καλή θέση στην κατάταξη μπορεί να ανεβάσει το κύρος τους.

Τώρα τελευταία τα Ελληνικά Πανεπιστήμια άρχισαν να δίνουν σημασία στις κατατάξεις και να τονίζουν τις επιτυχίες τους, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Κρήτης που κατετάγη 66ο παγκοσμίως στα Πανεπιστήμια με λιγότερα από 5ο χρόνια λειτουργίας στην κατάταξη Times Higher Education.

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Πηγή Ναυτεμπορική