facebook circle color 256twitter circle birdyoutube 256
phoneEpi
Search
Πανελλαδικές
 
Ερωτήσεις που κάνουν συχνά οι υποψήφιοι αναφορικα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι απαντήσεις που ακολουθούν έχουν προκύψει από ανακοινώσεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και είναι αρκετά κατατοπιστικές.
 
5.0 
 nb icon
 
Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων κάθε μαθήματος,η Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου ελέγχει τις διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού δοκιμίου. 
 
Αν η διαφορά βαθμολογίας είναι ίση ή μικρότερη των δώδεκα μονάδων στην κλίμακα 0-100, τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος  στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών διά του δέκα (10).
 
Αν η διαφορά  μεταξύ των βαθμολογητών του α και β βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα μονάδες στην κλίμακα 0-100, τότε το γραπτό δοκίμιο δίνεται για αναβαθμολόγηση σε τρίτο βαθμολογητή (αναβαθμολογητή).
 
Τελικός γραπτός βαθμός του γραπτού δοκιμίου σε περίπτωση αναβαθμολόγησης  του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών διά του δέκα (10)
 
 
4.0 
 
close bΑν ο υποψήφιος φέρει στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείμενο ή κινητό ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτο δοκίμιο άλλου εξεταζόμενου, ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή Επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).
 
 
 university hi
Να σπουδάσω στην Αγγλία ή στις ΗΠΑ που έχουν τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου;
 
Πολλοί μαθητές και γονείς ρωτούν αν είναι προτιμότερο να σπουδάσουν εκεί, ώστε μετά να βρουν εργασία στη χώρα των σπουδών τους και να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους, αφού πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέλλον. Μάλιστα έχουν αρχίσει να γίνονται ξανά μόδα οι σπουδές στο εξωτερικό. Πολλοί μάλιστα είναι έτοιμοι να χρεωθούν για να σπουδάσουν στην Αγγλία για παράδειγμα. 
 
Στο ερώτημα θα επιχειρήσουμε να δώσουμε μία απάντηση. Στις διεθνείς κατατάξεις των πανεπιστημίων τα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Αγγλίας καταλαμβάνουν τις υψηλότερες θέσεις. Υπάρχουν, λοιπόν, εξαιρετικής ποιότητας πανεπιστήμια σ’ αυτές τις δύο χώρες, αλλά και σε άλλες. Το ζήτημα, όμως, είναι ότι, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή δεν μπορούμε να γενικεύσουμε.
 
Δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια της Αγγλίας και της Αμερικής καλά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο.
 
Γιατί το σωστό ερώτημα δεν είναι σε ποια χώρα αλλά σε ποιο πανεπιστήμιο.
 
 
 exam2
Αν υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε μάθημα και δεν προσέλθει στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).
 
Τα μόρια για κάθε πεδίο προκύπτουν από τα τέσσερα μόνο μαθήματα του κάθε πεδίου.
 
Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα της  Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.
 
 
sea captain 
Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν είτε μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων είτε εκτός των Πανελληνίων εξετάσεων.

1η Γενική Κατηγορία

Καλύπτει ποσοστό 70% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους συμμετέχοντες στις πανελλήνιες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων.
 • Σε ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Γενικά Λύκεια.
 • Σε ποσοστό 20% του συνολικού αριθμού εισακτέων, προερχόμενους από ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια.
 • Επιπλέον των Θέσεων αυτών, ποσοστό 1% θα καλύπτεται από υποψήφιους Εσπερινών Γενικών Λυκείων.

2η Γενική Κατηγορία

Καλύπτει ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους  που καταθέτουν Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή Αποδεικτικό απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,ως ακολούθως: 
 • Καλύπτει ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού εισακτέων και περιλαμβάνει υποψηφίους που καταθέτουν Απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή Αποδεικτικό απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,ως ακολούθως: 
  • Σε ποσοστό 15% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Γενικών Λυκείων. 
  • Σεποσοστό 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων των Τομέων: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Οχημάτων, Πληροφορικής, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και των Ομάδων Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης & Οικονομίας. 
  • Σεποσοστό 8% του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου Ναυτικού τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού, καθώς και αποφοίτους Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Πλοιάρχων και Μηχανικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και αποφοίτους από τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού. 
  • Σε ποσοστό 2%  του συνολικού αριθμού εισακτέων, αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων λοιπών τομέων και Ομάδων Προσανατολισμού, καθώς και υποψήφιους αποφοίτους από τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) του Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. των Τομέων: Δομικών έργων,Οικονομίας και Διοίκησης, Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού, Ηλεκτρολογικού, Κατασκευών, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ και Εφαρμοσμένω Τεχνών.
 
5.0 
english
 • Ο μαθητής που δήλωσε ότι θα εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, πχ στα αγγλικά και τελικά δεν εξεταστεί δεν έχει καμία επίπτωση στη βαθμολογία του, όσον αφορά τα υπόλοιπα 4 ή 5 μαθήματα.
 • Απλά δεν θα μπορέσει να δηλώσει τμήματα που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα μια ξένη Γλώσσα.
 
 
 
 
test
 
 • Η βαθμολόγηση των γραπτών κάθε μαθήματος  αρχίζει μετά την 12:00 μεσημβρινή της μεθεπόμενης ημέρας από αυτή που εξετάστηκε το μάθημα.
 • Ο πρώτος βαθμολογητής, αποσυρόμενος στους ειδικούς χώρους του βαθμολογικού κέντρου, αξιολογεί ένα - ένα τα γραπτά,   αναγράφει με κόκκινο στυλό το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού και υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού.
 • Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει με πράσινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό και αναγράφει το βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού.
 • Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην επιτροπή του βαθμολογικού κέντρο.
 • Κατά την κατανομή των φακέλων στους δεύτερους βαθμολογητές πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να μη δοθεί ο ίδιος φάκελος στον καθηγητή που τον χρεώθηκε σε πρώτη βαθμολόγηση.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δεύτερης βαθμολόγησης, αποσφραγίζεται από τη γραμματεία ο βαθμός του α ́ βαθμολογητή και
  • εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μικρότερη ή ίση των 12 μονάδων παραδίδει τα γραπτά στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο των βαθμολογιών του α ́ και του β ́ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι δύο βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων.
  • Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία μεταξύ των βαθμολογιών στελέχους και αποκόμματος, καλείται αναλόγως ο α ́ ή β ́ βαθμ/τής για να την αποκαταστήσει.
  • Εφόσον η γραμματεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθμών των δύο βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη των 12 μονάδων, τότε καλύπτονται με μαύρα αυτοκόλλητα οι βαθμοί του α ́ και β ́ βαθμ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ ́ βαθμ/τή.
    Αφού ο γ ́ βαθμ/τής βαθμολογήσει με μαύρο στυλό και με την ίδια διαδικασία του β ́ βαθμ/τή, η γραμματεία αποσφραγίζει τους βαθμούς του α ́ και β ́ βαθμολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθμολογίας του α ́, β ́ και γ ́ βαθμολογητή, προκειμένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθμολογίας και του συνολικού βαθμού που έβαλαν οι τρεις βαθμολογητές ανάμεσα στο στέλεχος και στο απόκομμα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισμάτων.
 
ok 
Ναι μπορείτε!
 
 • Θα πρέπει να κάνετε μια αίτηση στην Δευτεροβάθμια Διεύθυνσηση όπου υπάγεται το σχολείο σας, από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου. Την αίτηση αυτή μπορείτε να την υποβάλετε οι ίδιοι, είτε να εξουσιοδοτήσετε έναν νόμιμο εκπρόσωπο (π.χ. κηδεμόνα).
 • Μαζί με την αίτηση, υποβάλετε και ένα παράβολο των 50 ευρώ για την επίδειξη έως και τριών γραπτών ή 80 ευρώ για την επίδειξη περισσοτέρων. Το παράβολο εκδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από την εφαρμογή του e-Παραβόλου στον ΚΑΕ 3743, με ονομασία "παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων".
 • Η επίδειξη γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου, στην Δευτεροβάθμια Διεύθυνση όπου υποβάλλατε την αίτηση. Η Διεύθυνση ανακοινώνει χρονοδιάγραμμα, το οποίο μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή (έως τον Δεκέμβριο), ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.
 • Πριν κινήσετε την διαδικασία, καλό είναι να γνωρίζετε πως τα γραπτά που επιδεικνύονται είναι φωτοτυπημένα, δεν δίνονται τα πρωτότυπα. Επομένως, δεν αλλάζει η βαθμολογία σας, απλώς βλέπετε αναλυτικά το γραπτό σας με τις διορθώσεις/σημειώσεις των βαθμολογητών. Βλέπετε μόνοι σας το γραπτό σας ή (εάν το ζητήσετε) με την παρουσία γονέα/κηδεμόνα.
 • Τα αντίγραφα των αιτήσεων που ζητούν επίδειξη γραπτών Ειδικών μαθημάτων (ξένη γλώσσα, μουσικό μάθημα, γραμμικό ή ελεύθερο σχέδιο), όπως επίσης και τα μαθήματα αρχιτεκτονικό σχέδιο και γραφιστικές εφαρμογές των ΕΠΑΛ, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων, Τμήμα Α', της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπ. Παιδείας. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνεστε για το γραπτό σας στον χώρο και χρόνο που η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων θα ανακοινώσει.
 
 
 
group
 
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας σου με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα που δήλωσες προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου.
 • Εφόσον  εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου.
 • Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για  Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές  Σχολές.
 • Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.
 
 
 
stoxos
 
 • Μπορείς να δηλώσεις όσα τμήματα επιθυμείς, ακόμη και όλα, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔYΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία.
 • Μπορείς να δηλώσεις τα τμήματα με όποια σειρά επιθυμείς, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται.
 • Αν δηλώσεις προτίμηση για τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που δήλωσες, το δηλώνεις ΜΟΝΟ μια φορά. Φυσικά το δηλώνεις στο Επιστημονικό πεδίο που έχεις συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια. 
 
 
 
help
 
 
Όχι!
 
 • Μόλις δίνεις εξετάσεις οιι περσινοί σου βαθμοί σβηνονται και ισχύουν οι καινούργοι.
 • Οπότε δεν έχεις μόρια από την προηγούμενη χρονιά για το 10% των θέσεων.
 
 
 
product
 • Γιατί απαιτείται ο συντονισμός τεσσάρων υπουργείων (ναι 4), πράγμα αδύνατο στην Ελλάδα των τελευταίων 30 ετών.
 • Με την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων είναι περασμένες οι προτιμήσεις των υποψηφίων αυτόματα στους υπολογιστές του Υπουργείου Παιδείας, που θα κάνουν την επιλογή. Έχουν ήδη περαστεί οι βαθμολογίες των υποψηφίων, απευθείας από τα βαθμολογικά κέντρα, συνεπώς υπάρχουν τα στοιχεία που χρειάζονται για να γίνει η επιλογή.
 • Όχι όλα όμως. Λείπουν οι βαθμολογίες από τα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ και τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, την Πυροσβεστική και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Τα αποτελέσματα αυτά τα στέλνουν στο Υπουργείο Παιδείας οι υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων. Πρόκειται για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις στρατιωτικές σχολές, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τις Αστυνομικές Σχολές και την Πυροσβεστική και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις ακαδημίες εμπορικού ναυτικού.
 • Τα αποτελέσματα των ΤΕΦΑΑ τα στέλνουν στο Υπουργείο Παιδείας οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Όλα αυτά γίνονται περίπου μέχρι τις 10 Αυγούστου. Μέχρι τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα για την έκδοση των αποτελεσμάτων.
 • Γύρω στο Δεκαπενταύγουστο, βγάζει μια ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας για να μπουν και να δουν οι υποψήφιοι αν πέρασαν τις προκαταρκτικές εξετάσεις γι’ αυτές τις σχολές.
Περισσότερα στη σελίδα Εκπαιδευτικά