3η Ενημέρωση Γονέων

Εβδομάδα ενημέρωσης γονέων 24/04/2023 - 29/04/2023 Οι γονείς ενημερώνονται για την ακριβή ημερομηνία και ώρα των συναντήσεων τηλεφωνικώς. Read more
Read More

2η Ενημέρωση Γονέων

Ενημέρωση Γονέων
Εβδομάδα ενημέρωσης γονέων 23/01/2023 - 28/01/2023 Οι γονείς ενημερώνονται για την ακριβή ημερομηνία και ώρα των συναντήσεων τηλεφωνικώς. Read more
Read More

1η Ενημέρωση γονέων

Ενημέρωση Γονέων
Εβδομάδα ενημέρωσης γονέων 31/10/2022 - 05/11/2022 Οι γονείς ενημερώνονται για την ακριβή ημερομηνία και ώρα των συναντήσεων τηλεφωνικώς. Read more
Read More