Ενημέρωση Γονέων

2η Ενημέρωση Γονέων

Ενημέρωση Γονέων στα Επί Φροντιστήρια.

🔺Η συνάντηση γονέων – καθηγητών έχει σκοπό γονείς και καθηγητής να βρούνε τρόπους που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία του μαθητή / μαθήτριας.

🔺 Εβδομάδα ενημέρωσης γονέων 23/01/2023 – 28/01/2023

🔺Οι γονείς ενημερώνονται για την ακριβή ημερομηνία και ώρα των συναντήσεων τηλεφωνικώς.