Ενημέρωση Γονέων

1η Ενημέρωση γονέων

Ενημέρωση Γονέων στα Επί Φροντιστήρια.

🔺Η συνάντηση γονέων – καθηγητών έχει σκοπό γονείς και καθηγητής να βρούνε τρόπους που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία του μαθητή / μαθήτριας.

🔺 Εβδομάδα ενημέρωσης γονέων 31/10/2022 – 05/11/2022

🔺Οι γονείς ενημερώνονται για την ακριβή ημερομηνία και ώρα των συναντήσεων τηλεφωνικώς.