Επί Φροντιστήρια
Κέντρο Μελέτης.

 2109832496

Β' Λυκείου: Διετής κύκλος προετοιμασίας

Β'

στόχος η επιτυχία σας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στην Β' Λυκείου λειτουργούν τμήματα Θετικών, Υγείας, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. 
Ο κλάδος των Θετικών Σπουδών συγκεντρώνει πάντα τους πιο απαιτητικούς μαθητές. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, μας εμπιστεύονται οι καλύτεροι και με τους πλέον υψηλότερους υποψήφιους.

Στον κλάδο των Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουμε δημιουργήσει μια ανεξάρτητη ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών.

Γ΄ Λυκείου   Α΄ Λυκείου