Μετεξεταστέος στο Γυμνάσιο

Μετεξεταστέος στο Γυμνάσιο

Εξετάσεις στο Γυμνάσιο

Πότε «μένει» μετεξεταστέος ένας μαθητής Γυμνασίου;

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του σχετικού προεδρικού διατάγματος «ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

α) όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

β) όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Μαθητής που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις , παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σε επαναληπτική εξέταση.
Επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4).

Όταν ένας μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.[…]

Επίσης αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη.».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.