Επί Φροντιστήρια
Κέντρο Μελέτης.

 2109832496

Κέντρο Μελέτης

Κ

Στόχος είναι η προσεκτική διεκπεραίωση των μαθημάτων τους.

Στο Κέντρο Μελέτης Επί αξιοποιούμε την εμπειρία 23 χρόνων στη Φροντιστηριακή Εκπαίδευση.
Προσφέρουμε μέσα από τη νέα υπηρεσία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη στο Γυμνάσιο.

Επί Κέντρο Μελέτης

Κεντρο Μελέτης Επί Παλαιό Φάληρο

Ο στόχος μας είναι η προσεκτική διεκπεραίωση των μαθημάτων των μαθητών μας, η ανάπτυξη μιας θετικής στάσης ως προς τη σχολική εργασία, και η δυνατότητα ατομικής βοήθειας από τους υπεύθυνους του φροντιστηρίου ώστε να μάθουν να εργάζονται αυτόνομα.

Η μαθητική ζωή είναι συχνά μια δύσκολη πορεία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς.

Η διδακτική παρέμβαση κρίνεται αναγκαίο να ξεκινήσει από τι δημοτικό ώστε να συνεχίσει με γερές βάσεις την επιτυχή εξέλιξη της στο γυμνάσιο αλλά και να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες αναφορές του νέου λυκείου.
 

Με αίσθημα παιδαγωγικής ευθύνης οργανώνουμε προσεκτικά τον διδακτικό σχεδιασμό κάθε τάξης.
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις κάθε μαθητή και προσαρμόζει τη διδασκαλία ανάλογα με τους στόχους και τις ικανότητές του.
Σ' ένα ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον τα παιδιά όλων των τάξεων καθοδηγούνται καθημερινά ώστε να μελετούν τα μαθήματα με την οργάνωση και το σύστημα, εξετάζονται για τις γνώσεις τους με κριτήρια προσαρμοσμένα στις σχολικές ανάγκες και μαθαίνουν πως δεν οργανώνουν καλύτερα το διάβασμά τους. 
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην εξοικονόμηση χρόνου για τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους , στην εμπέδωση της ύλης και τη βελτίωση της σχολικής βαθμολογίας αλλά και στην πολύτιμη βοήθεια για τους γονείς που δεν μπορούν να ελέγξουν ή να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη.

Στο Επί Κέντρο οι μαθητές καλύπτουν τα κενά τους, λύνουν τις απορίες τους τόσο στην τάξη όσο και στο διαδικτυακό μας ιστότοπο και τελικά θέτουν τις πιο γερές βάσεις στην πορεία προς το πανεπιστήμιο 

Το Κέντρο Μελέτης παρέχει:

  • Μεθοδική και αποδοτική μελέτη μαθημάτων.
  • Ενισχυτική διδασκαλία και μελέτη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Ιδιαίτερα μαθήματα.
  • Συχνές επαναλήψεις και διαγωνίσματα.
  • Εβδομαδιαίες τηλεφωνικές ενημερώσεις γονέων.
Μέριμνά μας δεν είναι αποκλειστικά το "αυριανό μάθημα" αλλά το "αύριο" όλων των μαθητών μας!