Επί Φροντιστήρια
Κέντρο Μελέτης.

 2109832496

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τα Φροντιστήρια "Επί" συνεργάζονται με γνωστή εταιρεία Συμβουλευτικής στο Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Άριστον τεστ

Η αδυναμία εύρεσης των ιδιαιτέρων κλίσεων των μαθητών είναι ένα πρόβλημα, που υφίσταται από τα πρώτα χρόνια της μαθητικής ζωής. Η δυσκολία επιλογής της κατεύθυνσης και η επιλογή των κατάλληλων σχολών επιτείνει το πρόβλημα.
Τα Επί φροντιστήρια, αποφάσισαν να βοηθήσουν με ένα υπεύθυνο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Το ΤΕΣΤ απευθύνεται:

Το τεστ υλοποιείται άμεσα με τη βοήθεια Η/Υ, στον χώρο των φροντιστηρίων Επί, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Έτσι διασφαλίζονται αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις που δίνονται ελέγχονται ως προς την ειλικρίνειά τους.
Ο εξεταζόμενος, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό, που του παρέχεται από τον σύμβουλο, απαντά σε σειρά ερωτήσεων μέσω ειδικά σχεδιασμένων οθονών. Στη συνέχεια, οι απαντήσεις του αποστέλλονται κρυπτογραφημένες μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας, όπου αναλύονται από ένα έμπειρο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί προχωρημένα στατιστικά μοντέλα και τεχνικές για την παραγωγή της αναφοράς.
Επισημαίνουμε ότι η αναφορά που εκδίδεται έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και επιδιώκει να βοηθήσει τόσο τον εξεταζόμενο όσο και το σύμβουλο στη δύσκολη αποστολή του να προσδιορίσει με σαφήνεια και υπευθυνότητα τις επαγγελματικές επιλογές του εξεταζόμενου.
Η τελική έκθεση που παρέχεται στον ενδιαφερόμενο περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία της προσωπικότητάς του, παράγοντες αυτοεκτίμησης, παράγοντες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας, εργασιακές κατηγορίες , επιστημονικούς τομείς και συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Δεν ξεχνάμε ότι το τεστ δεν αποφασίζει, εσύ είσαι αυτός που αποφασίζει!