Επί Φροντιστήρια
Κέντρο Μελέτης.

 2109832496

Α΄ Λυκείου: Τάξη που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Α'

από τις βασικότερες τάξεις του Λυκείου.

Στην Α΄ Λυκείου ο μαθητής πρέπει να θεμελιώσει γνώσεις και να αποκτήσει ικανότητες οργάνωσης της μελέτης του.
Αποδεικνύεται στατιστικά, και από την εμπειρία μας ότι οι μαθητές που ξεκινούν με σωστή φροντιστηριακή βοήθεια από την τάξη αυτή, αναδεικνύονται στην μετέπειτα λυκειακή τους πορεία.

Μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου ακολουθεί πρόγραμμα προσαρμογής για την Β’ Λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων, με μαθήματα ανάλογα με τον κύκλο σπουδών που θα παρακολουθήσει ο μαθητής.
Β΄ Λυκείου