Θετικών Σπουδών

                    Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Για παράδειγμα γράφουμε: 17.6

Μαθήματα Γραπτά
Α. Νεοελληνική Γλώσσα

 

Β. Φυσική Προσανατολισμού  
Γ. Χημεία  
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού  
Δ. Μαθηματικά Προσανατολισμού  
E. Βιολογία Προσανατολισμού  
Στ. Ιστορία Γενικής Παιδείας  

 

   
 
..................................

Μαθήματα Γραπτά
Α.Νεοελληνική Γλώσσα
Β.Φυσική Προσανατολισμού
Γ.Χημεία
Δ.Μαθηματικά Προσανατολισμού
Ε.Βιολογία Προσανατολισμού
Στ.Ιστορία Γενικής Παιδείας
  Μόρια
Θετικές / Τεχνολογικές Σπουδές  ----
Σπουδές Υγείας και Ζωής  ----
Παιδαγωγικές Σπουδές  ----