Ανθρωπιστικών Σπουδών

                     Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Για παράδειγμα γράφουμε: 17.6

Μαθήματα Γραπτά
Α. Νεοελληνική Γλώσσα

 

Β. Αρχαία Ελληνικά  
Γ. Ιστορία  
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού  
Δ. Λατινικά  
E. Βιολογία Γενικής Παιδείας  
Στ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας  

 

   
 
..................................

Μαθήματα Γραπτά
Α.Νεοελληνική Γλώσσα
Β.Αρχαία Ελληνικά
Γ.Ιστορία
Δ.Λατινικά
Ε.Βιολογία Γενικής Παιδείας
Στ.Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
  Μόρια
Ανθρωπιστικές /Νομικές/Κοινωνικές Σπουδές  ----
Σπουδές Υγείας και Ζωής  ----
Παιδαγωγικές Σπουδές  ----