Οικονομικών - Πληροφορικής

                     Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή. Για παράδειγμα γράφουμε: 17.6

Μαθήματα Γραπτά
Α. Νεοελληνική Γλώσσα

 

Β. Μαθηματικά Προσανατολισμού  
Γ. Α.Ε.Π.Π.  
Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού    
Δ. Α.Ο.Θ.  
E. Βιολογία Γενικής Παιδείας  
Στ. Ιστορία Γενικής Παιδείας  

 

 
 
..................................

  Μόρια
Σπουδές Οικονομίας/ Πληροφορικής  ----
Σπουδές Υγείας και Ζωής  ----
Παιδαγωγικές Σπουδές  ----