facebook circle color 256twitter circle birdyoutube 256
 

Ημερομηνίες

calendar 2

 

 • Τα εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα για τους μαθητές του Λυκείου γίνονται τη χρονική περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου 2017. 
 • Τα χειμερινά μαθήματα αρχίζουν 6 Σεπτεμβρίου 2017 και λήγουν τον Ιούνιο 2018.

 

 

 

 

 

Διαγωνίσματα

 •  Κατά την διάρκεια του χειμερινού εκπαιδευτικού κύκλου διενεργούνται τέσσερεις (4) κύκλοι επαναληπτικών διαγωνισμάτων.
 • Το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων για την περίοδο 2017 – 2018 αρχίζει την 7η Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 30η Μαρτίου 2018.
 • Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής όλων των διαγωνισμάτων αναφέρονται στην ηλεκτρονική τάξη (eEpi).
 • Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου τα καλοκαιρινά τμήματα διαγωνίζονται στην ύλη που διδάχθηκαν κατά την καλοκαιρινή προετοιμασία.
 • Από 1η Απριλίου 2018 έως 30η  Απριλίου 2018 αρχίζει ο 4ος κύκλος των επαναληπτικών διαγωνισμάτων με κοινά πανελλαδικά θέματα. Τα διαγωνίσματα γίνονται σε συνεργασία με την ΟΕΦΕ  (Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος), και είναι αντίστοιχης μορφής με αυτά των Πανελληνίων.

 

 

Αργίες

 •  Ημέρες αργίας του «Επί» είναι οι ημέρες αργίας των Δημοσίων σχολείων, εκτός των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 • Οι διακοπές των Χριστουγέννων διαρκούν από το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018.
 • Οι διακοπές του Πάσχα διαρκούν από την Μ. Πέμπτη 5 Απριλίου 2018 έως και την Τρίτη 10 Απριλίου 2018.

 

 

 

 

 

Ενημέρωση γονέων

 •  Το «Επί» ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για την πρόοδό τους και για τυχούσα ελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων.
 • Η συνεργασία μεταξύ κηδεμόνων και φροντιστηρίου είναι απαραίτητη.
 • Οι κηδεμόνες σε περίπτωση ασθενείας ή κωλύματος παρακαλούνται να ενημερώνουν το φροντιστήριο.
 • Στη διάρκεια της καλοκαιρινής και της χειμερινής περιόδου οργανώνονται συγκεντρώσεις γονέων, όπου γίνεται αναλυτική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την επιμέλεια και επίδοση των μαθητών.
 • Οι συγκεντρώσεις αυτές θα διεξαχθούν:
  • Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017.
  • Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017
  • Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018.
  • Κυριακή 22 Απριλίου 2018.

 

online2
 Στα φροντιστήρια Επί από το 2011 λειτουργεί η ηλεκτρονική τάξη.Η ηλεκτρονική τάξη (eEpi), είναι οκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων με σκοπό την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού. Αποτελεί τη βάση για την υποστήριξη των Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.
Βασική επιδίωξή μας είναι η ενσωμάτωση των σύγχρονων τεχνολογιών και η σωστή χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ενισχύει την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Φροντιστηρίου μέσα από ένα τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον.
 
Οι βασικές ανάγκες που ικανοποιούνται είναι επιγραμματικά:
 • δημιουργία ενός εύχρηστου μέσου αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας δασκάλου – μαθητή
 • αξιοποίηση του πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού του Φροντιστηρίου
 • εποικοδομητική χρήση της δικτυακής υποδομής του Φροντιστηρίου
 
Ο μαθητής στο σπίτι του μπορεί να μελετήσει έχοντας στον υπολογιστή του όλες τις σημειώσεις του καθηγητή κατά την παράδοση του μαθήματος.
 
Σχεδιαγράμματα - videos κατάλληλα για την κατανόηση του μαθήματος, κάνουν την μελέτη περισσότερο αποδοτική.
 
Συνεχής ενημέρωση για την εικόνα των μαθητών του Επί. Βαθμολογίες διαγωνισμάτων, σχόλια καθηγητών και μαθητών, απουσίες και ασκήσεις - απαντήσεις διαγωνισμάτων.

 

Πατήστε στον σύνδεσμο  "Ηλεκτρονική Τάξη" για να μεταφερθήτε στην αντιστοιχη σελίδα. Στο κινητό σας τηλέφωνο με sms σας έχουν σταλεί ότι θα συμπληρώσετε στα πεδία "Όνομα Χρήστη" και "Κωδικός".

 

meleti2
Τα Φροντιστήρια Επί αξιοποιώντας την εμπειρία 17 χρόνων στη Φροντιστηριακή Εκπαίδευση καινοτομεί, προσφέροντας μέσα από τη νέα υπηρεσία του ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη στο Δημοτικό και Γυμνάσιο.
 
Στόχος είναι η προσεκτική διεκπεραίωση των μαθημάτων τους, η ανάπτυξη μιας θετικής στάσης ως προς τη σχολική εργασία, και η δυνατότητα ατομικής βοήθειας από τους υπεύθυνους του φροντιστηρίου ώστε να μάθουν να εργάζονται αυτόνομα.
 
Η μαθητική ζωή είναι συχνά μια δύσβατη πορεία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς.
 
Η διδακτική παρέμβαση κρίνεται αναγκαίο να ξεκινά απο τι δημοτικό ώστε να συνεχίζει με γερές βάσεις την επιτυχή της εξέλιξη στο γυμνάσιο αλλά και να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του νέου λυκείου.
 
Με αίσθημα παιδαγωγικής ευθύνης οργανώνουμε προσεκτικά τον διδακτικό σχεδιασμό κάθε τάξης.
 
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή και προσαρμόζει τη διδασκαλία ανάλογα με τους στόχους και τις ικανότητές του.
 
Σ' ένα ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον τα παιδιά όλων των τάξεων καθοδηγούνται καθημερινά ώστε να μελετούν τα σχολικά μαθήματα με οργάνωση και σύστημα, ελέγχονται για τις γνώσεις τους με κριτήρια αξιολόγησης προσαρμοσμένα στις σχολικές ανάγκες και μαθαίνουν πως να οργανώνουν καλύτερα το διάβασμά τους.
 
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην εξοικονόμηση χρόνου για τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους , στην εμπέδωση της ύλης και την βελτίωση της σχολικής βαθμολογίας αλλά και στην πολύτιμη βοήθεια για τους γονείς που αδυνατούν να ελέγξουν ή να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη.
 
Στα φροντιστήρια ΕΠΙ οι μαθητές καλύπτουν τα κενά τους, λύνουν τις απορίες τους τόσο στην τάξη όσο και στον διαδικτυακό μας ιστότοπο και τελικά θέτουν τις πιο γερές βάσεις στην πορεία προς το πανεπιστήμιο.

Μέριμνά μας δεν είναι αποκλειστικά το "αυριανό μάθημα" αλλά το  "αύριο"  όλων των μαθητών μας!

 
 
 

Υποκατηγορίες